Book Now!

Dragon  Flight

Dragon  Flight ดำเนินกิจการมานานแล้วกว่า 4 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการในด้านการผจญภัยเป็นอย่างดี และกิจกรรม ของ Dragon  Flight เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป จนไปถึงอายุ 80 ปี โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม และไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ หญิงตั้ครรภ์ ผู้ป่วยผ่าตัด โรคลมชัก ผู้ติดยาเสพติด เมาสุรา เป็นต้น ในลานของกิจกรรมเป็นพิ้นที่ป่าที่ใช้ทำกิจกรรม เป็นพื่นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร คลอบคลุมพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตร รวมถึงมีความหลากหลายและอดุมสมบูรณ์สวยงามของธรรมชาติ

กิจกรรมที่ท่านจะได้รับ

55 Platforms /55 สถานี

 1. 26 Ziplines (Longest 756 m., 312m., 258m.) /กิจกรรมโหนสลิง 26 ฐาน (รวมโหนสลิงความยาว 258 เมตร ,312 เมตร,756 เมตร)
 2. 3 Abseils /กิจกรรมโรยตัว 3 ฐาน
 3. 1 Sky Board /
 4. 1 Sky Bridge/สะพานไม้
 5. 1 Canopy Walk
 6. 1 Timber Ladder/บันไดไม้ซุง
 7. 1 360 View Panoramic Sky Bridge/สะพานลอยฟ้าชมวิว 360 องศา 1 ฐาน
 8. 1 Timber Sky ladder/ไต่บันไดยอดไม้
 9. 1 Spiral Staircase/ไต่บันไดวน
 10. 1 Tree House/บ้านต้นไม้ 1 ฐาน
 11. Double Safety Cable/ระบบป้องกันสามชั้น
 12. Nature Walk/เดินตามธรรมชาติ
 13. Lunch or Dinner/อาหารกลางวัน
 14. Coffee or Tea /กาแฟ หรือชา
 15. Drinking Water / น้ำดื่ม
 16. First Aid Insurance/ประกันอุบัติเหตุ
 17. Free Tiansportation/รถรับส่ง
 18. Free T-Shirt/เสื้อ

Dragon Flight

บริการที่ได้รับ

-ไกด์นำเที่ยว

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

-อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม

-รถรับ – ส่ง ถึงที่พัก (เฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่)

-ประกันอุบัติเหตุ

ทัวร์โหนสลิง Dragon  Flight  (รหัสทัวร์ : BDJ002 )

ประเภททัวร์ : จอยกรุ๊ป และ Private (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

จำนวนการจอง : 1 ท่านขึ้นไป ก็สามารถจองได้

การออกทัวร์ : ออกทัวร์ทุกวัน สามารถจองได้ตลอด

รอบทัวร์

ทัวร์โหนสลิง Dragon  Flight ออกทัวร์วันละ 4 รอบ

รอบเช้า : รถมารับเวลา 06.30-7.00 น

8.00-8.30  น.

9.30-10.00 น.

12.30-13.30 น.

เวลาทัวร์ทั้งหมด : ประมาณ 5-6 ชั่วโมง

การเดินทาง

พาหนะที่ใช้ : รถตู้ ปรับอากาศ

จำนวนผู้เดินทาง : 1 ท่านขึ้นไป

การคิดราคา

ราคา ท่าน 1,700 บาท

หมายเหตุ

ไม่แนะนำผู้ที่เป็นโรคหรืออาการดังต่อไปนี้ไม่ควรเล่น เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ หญิงตั้ครรภ์ ผู้ป่วยผ่าตัด โรคลมชัก ผู้ติดยาเสพติด เมาสุรา เป็นต้น

รอบทัวร์

รถมารับเวลา 06.30-7.00 น

8.00-8.30 น

9.30-10.00น

12.30-13.30 น

พื้นที่บริการรับ – ส่ง

เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่

ย่านนิมมานเหมินทร์

ย่านไนท์พลาซ่า

ถนนสายต่างๆ

ถนนนิมมานเหมินทร์

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์

ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์

ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต

ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่

ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า

ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5

ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5

ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย

ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่

ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

สถานที่นัดพบอื่นๆ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

สถานีขนส่งเชียงใหม่

สถานีรถไฟเชียงใหม่

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

ห้างสรรพสินค้าเมย่า

ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ประตูท่าแพ

*กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,200 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

 

การแต่งกาย

เสื้อผ้า : แต่งกายได้ตามอัธยาศัย, เตรียมร่มสำหรับฤดูฝน

รองเท้า : รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆตามอัธยาศัย

สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเดินทางได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเพื่อนฝูง คู่รัก ครอบครัวหรือหมู่คณะ

สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล